28 Ocak 2015 Çarşamba

Türkei-Expansion: Was beim Personal zu beachten ist

Türkei-Expansion: Was beim Personal zu beachten ist Die Türkei ist für viele Mittelständler das Tor zur Asien-Expansion. Wer eine Produktion in dem Land aufbauen möchte, profitiert von vielen Vergünstigungen. Folgende Checkliste gibt einen Überblick, was im Umgang mit Personal zu beachten ist. (…) Türkei: Arbeitszeiten und Urlaub Probezeit maximal vier Monate: Sind sich Mittelständler und Bewerber über einen Job einig, wird wie in Deutschland auch grundsätzlich ein schriftlicher Arbeitsvertrag aufgesetzt. „Pflicht ist ein schriftlicher Arbeitsvertrag aber nur bei befristeten Verträgen von mindestens einem Jahr“, erläutert Ulya Selçuk von der gleichnamigen Rechtsanwaltskanzlei in Istanbul. Die Probezeit darf maximal zwei Monate betragen, nur wenn es einen entsprechenden Tarifvertrag gibt, auch maximal vier. Wochenarbeitszeit bis 45 Stunden: Die wöchentliche Arbeitszeit können Mittelständler in der Türkei auf bis zu 45 Stunden festsetzen. Maximal 270 Überstunden im Jahr sind für das Personal erlaubt. Der Urlaubsanspruch ist nach Dienstjahren gestaffelt. Personal mit einer Unternehmens-Zugehörigkeit von bis zu 5 Jahren hat Anspruch auf 14 Tage Urlaub, bis zu 15 Jahren sind es 20 Tage und darüber hinaus 26 Tage Urlaub im Jahr. „Der Anspruch auf Urlaub entsteht jedoch frühestens nach einem Jahr“, ergänzt Anwältin Selçuk. Arbeitszeit und Überstunden  Die wöchentliche Arbeitszeit darf 45 Stunden nicht überschreiten. Arbeitstätigkeiten, die darüber hinausgehen, werden als Überstunden bewertet und sind gemäss Art. 41/2 ArbG so abzurechnen, dass für jede geleistete Überstunde ein Vergütungsaufschlag von 50% zugerechnet wird.  Auch Samstage gelten als Werktage.  Arbeitszeit unter 45 Stunden innerhalb einer Arbeitswoche kann vereinbart werden. Gemäß Art. 41/3 ArbG. dürfen in diesem Fall Überstunden nicht über 45 Stunden liegen, und die Abrechnung erfolgt mit einem Vergütungsaufschlag i.H.v. 25 %.  Jährlich können höchstens 270 Überstunden anfallen.  Überstunden können auch durch "Frei-Stunden" ausgeglichen werden. Bei Arbeitszeiten von 45 Stunden in einer Arbeitswoche gilt: pro Überstunde 30 Minuten Frei-Stunde. Bei Arbeitszeiten unter 45 Stunden je Arbeitswoche gilt: pro Überstunde 15 Minuten „Frei-Stunde“. (…) Personal-Kündigung in der Türkei Zweimalige Abmahnung notwendig: Wird ein eines Tages notwendig, sich von Personal auch wieder zu trennen, dürfen Mittelständler dabei auf einige formale Dinge nicht vergessen. „Der Arbeitsvertrag kann nicht gekündigt werden, bevor das Unternehmen den Mitarbeiter nicht in Bezug auf sein Verhalten angehört hat“, erklärt Rechtsexpertin Selçuk. Auch ist es notwendig, dass das Unternehmen den betreffenden Mitarbeiter mindestens zwei Mal schriftlich abmahnt. In der Kündigung, die ebenfalls schriftlich erfolgen muss, sind die Gründe dafür ausdrücklich zu benennen. Im Anschluss wird für das Unternehmen zudem eine Abfindung fällig, deren Höhe zwischen Unternehmen und Personal verhandelt wird. Gemäß dem Doing Business Report der Weltbank zählt die Türkei weltweit zu den Ländern mit den höchsten Kosten bei Personalentlassungen. Entlässt ein Unternehmen Personal nach 20 Jahren Betriebszugehörigkeit, zahlt es dafür eine Lohnsumme von knapp 87 Wochen. Kündigung/ Aufhebung des Arbeitsvertrages  Der Arbeitsvertrag des Arbeitnehmers kann nicht gekündigt werden, bevor dieser nicht in Bezug auf die Beanstandung seines Verhaltens und seiner Effizienz durch den Arbeitgeber angehört worden ist.  Kündigung wegen “wichtigem Grund”: Bei gesetzlichen Gegebenheiten seitens Arbeitgeber und Arbeitnehmer, mit einseitiger Kündingungserklärung und ohne die Benennung der Kündigungsfrist und ohne der Zahlung jegliche Abfindungen und weiteren Vergütungen.  Kündigung für Benennung der Kündigungsfrist: Beschäftigung  weniger als 6 Monate: 2 Wochen  6 Wochen bis 1,5 Jahre: 4 Wochen  1,5 Wochen bis 3 Jahre: 6 Wochen  Mehr als 3 Jahre: 8 Wochen Diese Kündigungweise kann erst nach schriftlicher Abmahnung (min. 2 in Schriftform), Einholung der Verteidigung und Entrichtung der Abfindung, meist bei “gültigen Gründen” stattfinden  Im Kündigungsschreiben sind die Kündigungsgründe ausdrücklich zu benennen.  Kündingungsschreiben ist schriftlich auszustellen (notarielle Ausstellung, Brief mit Einschreiben oder auch Telegramm).  Das Arbeitsverhältnis kann auch im gegenseitigen Einvernehmen im Rahmen einer schrftlichen “Aufhebung des Arbeitsvertrages” erfolgen: Keine Kündigungsmahnung, Inhalt je nach Belieben und Interessen der Parteien gestaltbar Markt und Mittelstand, 1.08.2013, Tobias Anslinger http://www.marktundmittelstand.de/nachrichten/kunden-maerkte/tuerkei-expansion-was-beim-personal-zu-beachten-ist/

Yeni Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 27 Şubat 2015’de yürürlüğe giriyor

Yeni Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği 27 Şubat 2015’de yürürlüğe giriyor Kamuoyunda “Yeni Tüketici Kanunu” olarak bilinen “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”’un 1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe girmesini takiben kanunun uygulanmasını gösterir “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeği” 27 Kasım 2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Yürürlük tarihi 27 Şubat 2015 olarak belirlenen bu yeni yönetmelik, 6 Mart 2011 tarihli Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik ve 13 Haziran 2003 tarihli Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’i ilga etmiştir. Mesafeli Sözleşme ve hangi araçların kullanılması ile kurulur? Yeni Tüketici Kanunu md. 48/ 1 uyarınca mesafeli sözleşmeleri satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmeler olarak tanımlamıştır. Bu iletişim araçlarının ne olduğuna ise Yeni Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nde açıklık getirilmiş ve bunların mektup, katalog, telefon, faks, radyo, televizyon, elektronik posta mesajı, kısa mesaj (SMS), internet gibi fiziksel olarak karşı karşıya gelinmeksizin sözleşme kurulmasına imkan veren her türlü araç veya ortam olduğu belirtilmiştir. Yönetmelik hangi hizmetlere uygulanmayacak? Finansal hizmetler, otomatik makineler aracılığıyla yapılan satışlar, halka açık telefon vasıtasıyla telekomünikasyon operatörleriyle bu telefonun kullanımı, bahis, çekiliş, piyango ve benzeri şans oyunlarına ilişkin hizmetler, taşınmaz malların veya bu mallara ilişkin hakların oluşumu, devri veya kazanımı, konut kiralama, paket turlar, devre mülk, devre tatil, uzun süreli tatil hizmeti ve bunların yeniden satımı veya değişimi, yiyecek ve içecekler gibi günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesi, tabi olacağı bazı Yönetmelik yükümlülükleri dışında yolcu taşıma hizmetleri, malların montaj, bakım ve onarımı, bakımevi hizmetleri, çocuk, yaşlı ya da hasta bakımı gibi ailelerin ve kişilerin desteklenmesine yönelik sosyal hizmetler. Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü neleri kapsıyor? Ön bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında diğer yönetmeliklere nazaran getirilen ek bir düzenleme ise, sadece sözleşmenin kurulmasından önce değil, buna karşılık gelen herhangi bir teklifi kabul etmeden önce, şu hususlarda satıcı ve sağlayıcı tarafından bilgilendirme yapılması zorunluluğudur: Sözleşme konusu mal veya hizmetin temel nitelikleri; satıcı veya sağlayıcının adı veya unvanı, varsa MERSİS numarası; tüketicinin satıcı veya sağlayıcı ile hızlı bir şekilde irtibat kurmasına imkan veren, satıcı veya sağlayıcının açık adresi, telefon numarası ve benzeri iletişim bilgileri ile varsa satıcı veya sağlayıcının adına ya da hesabına hareket edenin kimliği ve adresi; satıcı veya sağlayıcının tüketicinin şikayetlerini iletmesi için farklı iletişim bilgileri var ise, bunlara ilişkin bilgi; mal veya hizmetin tüm vergiler dahil toplam fiyatı, niteliği itibariyle önceden hesaplanamıyorsa fiyatın hesaplanma usulü, varsa tüm nakliye, teslim ve benzeri ek masraflar ile bunların önceden hesaplanamaması halinde ek masrafların ödenebileceği bilgisi; sözleşmenin kurulması aşamasında uzaktan iletişim aracının kullanım bedelinin olağan ücret tarifesi üzerinden hesaplanamadığı durumlarda, tüketicilere yüklenen ilave maliyet; ödeme, teslimat, ifaya ilişkin bilgiler ile varsa bunlara ilişkin taahhütler ve satıcı veya sağlayıcının şikayetlere ilişkin çözüm yöntemleri; ayma hakkının olduğu durumlarda, bu hakkın kullanılma şartları, süresi, usulü ve satıcının iade için öngördüğü taşıyıcıya ilişkin bilgiler; cayma bildiriminin yapılacağı açık adres, faks numarası veya elektronik posta bilgileri, cayma hakkının kullanılamadığı durumlarda, tüketicinin cayma hakkından faydalanamayacağına ya da hangi koşullarda cayma hakkını kaybedeceğine ilişkin bilgi; satıcı veya sağlayıcının talebi üzerine, varsa tüketici tarafından ödenmesi veya sağlanması gereken depozitolar ya da diğer mali teminatlar ve bunlara ilişkin şartlar; varsa dijital içeriklerin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma önlemleri; satıcı veya sağlayıcının bildiği ya da makul olarak bilmesinin beklendiği, dijital içeriğin hangi donanım ya da yazılımla birlikte çalışabileceğine ilişkin bilgi; tüketicilerin uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabileceklerine dair bilgi. Ön Bilgilendirme Yöntemi Ön bilgilendirme yapılırken tüketicinin ön bilgilendirilmesi gereken tüm hususlarda, kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak en az on iki punto büyüklüğünde, anlaşılabilir bir dilde, açık, sade ve okunabilir bir şekilde satıcı veya sağlayıcı tarafından yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bilgilendirilmek zorunda olduğunu düzenlemiştir. Mesafeli sözleşmenin internet yoluyla kurulması halinde, ön bilgilerin tüketicinin ödeme yükümlülüğü altına girmesinden hemen önce açık bir şekilde ayrıca gösterilmesi zorunludur. Yönetmelikte genel hükümlere bırakılmış gibi gözüken bir husus ise, ergin olmayanlar ile ayırtım gücünden yoksun veya kısıtlı erginleri koruyacak şekilde ticari amaçlarla verildiğinin belirtilmesine dair bir hükme yer verilmemiştir. Ön Bilgilerin Teyidi ve Diğer Yükümlülükler Sözleşmenin kurulmuş sayılması için satıcı veya sağlayıcı, ön bilgilendirme yöntemiyle ön bilgileri edindiğini kullanılan uzaktan iletişim aracına uygun olarak teyit ettirmek zorundadır. Tüketicinin siparişi ile bağlı olabilmesi için de, satıcı veya sağlayıcı, tüketici siparişi onaylamadan hemen önce, verilen siparişin ödeme yükümlülüğü anlamına geldiği hususunda tüketiciyi açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirmekle yükümlüdür. Tüketicinin mesafeli sözleşme kurulması amacıyla satıcı veya sağlayıcı tarafından telefonla aranması durumunda, her görüşmenin başında satıcı veya sağlayıcı kimliğini, eğer bir başkası adına veya hesabına arıyorsa bu kişinin kimliğini ve görüşmenin ticari amacını açıklamalıdır. Ön bilgilendirme, cayma hakkı ve satış şartları hususunda oldukça geniş bir düzenleme getirdiği dikkat çeken yönetmelik 27 Şubat 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.

5 Ocak 2015 Pazartesi

e-Ticaret Kanunu kabul edildi

e-Ticaret Kanunu kabul edildi 1 Mayıs 2015’den itibaren yürürlüğe girecek olan “6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile (RG: 5 Kasım 2014, 29166), sosyal paylaşımda olduğu kadar tüketim yaşantımızı şekillendiren akıllı telefonlar ve internet paket uygulamalarıyla gelen yeni alışveriş tercihlerimize koruyucu düzenlenmeler getirilmiştir. Kanunun Kapsamı Kanun ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını ve elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsamaktadır. Hizmet Sağlayıcısının Yükümlülükleri Belirlendi: Önceden Bilgi Şart! Hizmet sağlayıcıları, elektronik iletişim araçlarıyla sözleşmenin yapılmasından önce alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgileri sunarken, sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlar, sözleşme kurulduktan sonra sözleşmenin ne süre ile saklanacağı, veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır şekilde belirlenmesi ve düzeltilmesi, gizlilik ve uyuşmazlık çözümü konularında bilgilendirme yapacak. Elektronik Ticarette Sipariş Nasıl Verilecek? E-Ticaret Kanunu ile elektronik iletişim araçları ile verilecek siparişlere ilişkin düzenlemeler de getirilmiştir. Hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel dahil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlayacak ve siparişin alındığını gecikmesizin yine elektronik iletişim aracıyla teyit edecektir. Ticari İletişimin Çerçevesi Belirlendi Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, mesleki veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişimi kapsayan ticari iletişimde ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açık belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulacak. İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunların nitelikleri açıkça belirtilecek, bunlara katılımın ve bunlardan faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşılabilecek, açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır olacak. İstenmeyen İndirim, Hediye, Kampanya Mesajlarına Son! - Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecek. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilecek. - Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi halinde, mal ve hizmetlere ilişkin değişiklik ile ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacak. Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilecek. - Ticari elektronik iletinin içeriğinin, alıcıdan alınan onaya uygun olması gerekecek. İletide, göndericinin tanınmasını sağlayan bilgiler ile telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi yer alacak. İletide, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması halinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilecek. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilecek. Hizmet sağlayıcı, red bildiriminin elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunacak. Red talebin ulaşmasının ardından hizmet sağlayıcı, 3 iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durduracak. Aracı hizmet sağlayıcılar, mesajların içeriğini kontrol etmek ve hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayacak. Kişisel Veri Gizliliği Temin Edildi Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olacak. Kişisel verileri, ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemeyecek ve başka amaçlarla kullanamayacak. Ağır Yaptırımlar ve İhbar Hakkı Kanundaki yükümlülükleri yerine getirmeyen ya da şartları uygulamayanlar hakkında, 1.000 ile 15.000 TL arasında değişen idari para cezaları uygulanacak. Kanunu ihlal eden hizmet sağlayıcıları 5 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ihbar edilebilir.