5 Ocak 2015 Pazartesi

e-Ticaret Kanunu kabul edildi

e-Ticaret Kanunu kabul edildi 1 Mayıs 2015’den itibaren yürürlüğe girecek olan “6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” ile (RG: 5 Kasım 2014, 29166), sosyal paylaşımda olduğu kadar tüketim yaşantımızı şekillendiren akıllı telefonlar ve internet paket uygulamalarıyla gelen yeni alışveriş tercihlerimize koruyucu düzenlenmeler getirilmiştir. Kanunun Kapsamı Kanun ticari iletişimi, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumluluklarını ve elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülüklerini ve uygulanacak yaptırımları kapsamaktadır. Hizmet Sağlayıcısının Yükümlülükleri Belirlendi: Önceden Bilgi Şart! Hizmet sağlayıcıları, elektronik iletişim araçlarıyla sözleşmenin yapılmasından önce alıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak tanıtıcı bilgileri sunarken, sözleşmenin kurulabilmesi için izlenecek teknik adımlar, sözleşme kurulduktan sonra sözleşmenin ne süre ile saklanacağı, veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır şekilde belirlenmesi ve düzeltilmesi, gizlilik ve uyuşmazlık çözümü konularında bilgilendirme yapacak. Elektronik Ticarette Sipariş Nasıl Verilecek? E-Ticaret Kanunu ile elektronik iletişim araçları ile verilecek siparişlere ilişkin düzenlemeler de getirilmiştir. Hizmet sağlayıcı, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel dahil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının alıcı tarafından açıkça görülmesini sağlayacak ve siparişin alındığını gecikmesizin yine elektronik iletişim aracıyla teyit edecektir. Ticari İletişimin Çerçevesi Belirlendi Alan adları ve elektronik posta adresi dışında, mesleki veya ticari faaliyet kapsamında kazanç sağlamaya yönelik olarak elektronik ticarete ilişkin her türlü iletişimi kapsayan ticari iletişimde ve bu iletişimin adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açık belirlenebilir olmasını sağlayan bilgiler sunulacak. İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile promosyon amaçlı yarışma veya oyunların nitelikleri açıkça belirtilecek, bunlara katılımın ve bunlardan faydalanmanın şartlarına kolayca ulaşılabilecek, açık ve şüpheye yer bırakmayacak şekilde anlaşılır olacak. İstenmeyen İndirim, Hediye, Kampanya Mesajlarına Son! - Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilecek. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilecek. - Alıcının kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla iletişim bilgilerini vermesi halinde, mal ve hizmetlere ilişkin değişiklik ile ticari elektronik iletiler için ayrıca onay alınmayacak. Esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın ticari elektronik iletiler gönderilebilecek. - Ticari elektronik iletinin içeriğinin, alıcıdan alınan onaya uygun olması gerekecek. İletide, göndericinin tanınmasını sağlayan bilgiler ile telefon, faks, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi yer alacak. İletide, iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması halinde kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilecek. Alıcılar diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilecek. Hizmet sağlayıcı, red bildiriminin elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunacak. Red talebin ulaşmasının ardından hizmet sağlayıcı, 3 iş günü içinde alıcıya elektronik ileti göndermeyi durduracak. Aracı hizmet sağlayıcılar, mesajların içeriğini kontrol etmek ve hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmayacak. Kişisel Veri Gizliliği Temin Edildi Hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı, elde ettiği kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olacak. Kişisel verileri, ilgili kişinin onayı olmaksızın üçüncü kişilere iletemeyecek ve başka amaçlarla kullanamayacak. Ağır Yaptırımlar ve İhbar Hakkı Kanundaki yükümlülükleri yerine getirmeyen ya da şartları uygulamayanlar hakkında, 1.000 ile 15.000 TL arasında değişen idari para cezaları uygulanacak. Kanunu ihlal eden hizmet sağlayıcıları 5 Mayıs 2015 tarihinden itibaren Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na ihbar edilebilir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder